Publicerad 2015-12-17

Rivstart för FN:s hållbarhetsmål med Göteborg som plattform

FN-initiativet Sustainable Development Solutions Network, SDSN, öppnar i februari sin nordeuropeiska plattform i Göteborg med öppna aktiviteter och ledningsgruppsmöte. Syftet är att implementera FN:s nya hållbarhetsmål. Mistras vd Åke Iverfeldt och ordförande Lena Treschow Torell har ledande roller.

FN har tagit fram nya hållbarhetsmål som ska tolkas och implementeras. Det skapar febril aktivitet bland forskare, i näringslivet och bland beslutsfattare världen över. Samtliga medlemsländer förväntas nu kraftsamla kring de 17 målen.

Som ett led i arbetet att dels bidra till att ta fram hållbarhetsmålen men också hjälpa till att implementera dem skapades Sustainable Development Solutions Network, SDSN. Det är ett omfattande initiativ som engagerar ledande befattningshavare från universitet, näringsliv och offentliga aktörer i samtliga FN:s medlemsländer. SDSN leds av professor Jeffery Sachs vid Colombia University i New York, men det finns också ledande funktioner i New Delhi och Paris.

Samarbete på nordisk nivå

Mistras ordförande Lena Torell och vd Åke Iverfeldt medverkar i SDSN:s globala ledningsråd. Andra svenskar i rådet är Johan Rockström och näringslivstoppar som Carl Henrik Svanberg och Hans Vestberg. Deltar gör även Tarja Halonen, tidigare president i Finland.

– Sättet som den nya SDSN-plattformen i Göteborg ska arbeta på stämmer mycket väl överens med Mistras förhållningssätt, fast här sker det på en nordisk nivå. Det ligger i Sveriges och även Mistras intresse att bidra med vår kunskap, säger Lena Treschow Torell.

I höstas beslöts att den nordeuropeiska plattformen ska ha sitt sekretariat centrerat kring Chalmers och Göteborgs universitet. Det är en satsning där flertalet universitet från Norden och även Baltikum involveras. Uppdraget är att ta fram skalbara lösningar på basis av befintlig forskningsbaserad kunskap, i samarbete med näringslivet. Det är alltså inte ett forskningsinitiativ, förklarar Darko Manakovski, koordinator för SDSN Northern Europe.

– SDSN handlar bland annat om att utmana traditionella roller för att öka samspelet mellan näringsliv, politik och akademi. Akademin förstår komplexiteten och kan bidra med innovativ kunskap för att lösa olika utmaningar. Politikens roll är att skapa ett utrymme som näringslivet kan arbeta inom. Sedan är det framförallt näringslivet som ska stå för de olika lösningarna, säger han.

Sverige ligger långt framme

Enligt en färsk rapport, Sustainability Goals –Are the Rich Countries Ready? som FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan skrivit förordet till har Sverige bäst förutsättningar av alla OECD-länder att förverkliga samtliga 17 hållbarhetsmål. Det är bland annat därför Sverige fått mandat att samordna SDSN:s arbete i norra Europa.

– Vi har en bra utgångspunkt som den nya SDSN-noden kan ta fasta på, säger Lena Treschow Torell.

Den 25-26 februari sker en kick off och ett ledningsgruppsmöte för SDSN Northern Europe. Dag ett är öppen för forskare och forskningsfinansiärer. Dagen efter hålls ett så kallat high-level event med politiker, forskningsledare och ledningarna i stora svenska företag.

Text: Thomas Heldmark