Publicerad 2021-05-07

This post is also available in English

Vägarna mot en hållbar livsmedelssektor

Här kan du se sändningen av Mistra Dialog-webbinariet Framtidens mat, arrangerat av Mistra och Swesif. Expertpanelen diskuterade hur produktion och konsumtion av mat kan förändras i en mer hållbar riktning, betydelsen av politisk styrning och möjligheterna med hållbara investeringar i livsmedelssektorn.

Den 6 maj anordnade Mistra och Swesif webbinariet Framtidens mat om ett hållbart livsmedelsystem.