Publicerad 2018-05-08

Samhällsrelevans och hållbar finansforskning i Mistras årsrapport

Under 2017 investerade Mistra 200 miljoner kronor i forskning som ska bidra till en god livsmiljö och lösa prioriterade miljöproblem. I den nya digitala årsrapporten går det bland annat att läsa om vad som hänt i våra 21 pågående forskningsprogram och andra satsningar.

I årsrapporten blickar Mistas VD Åke Iverfeldt tillbaka mot ett aktivt år med nya forskningsprogram inom säkerhetspolitik och netto-noll klimatutsläpp, liksom materialforskning och hållbar konsumtion. Totalt har Mistra investerat 4,1 miljarder kronor i miljöforskning sedan 1996. Åke Iverfeldt berättar även att stiftelsen för en allt tätare dialog med förvaltare kring sitt eget kapital, för att Mistra ska fortsätta att vara en pådrivande kraft inom hållbarhetsområdet.

Du möter även Thomas Rosswall, mångårig aktör i olika Mistrasatsningar om hans syn på varför forskning behöver vara samhällsrelevant, och hur den kan bli det. Han har haft olika roller inom Stockholm Resilience Centre, Mistra Biotech, Mistra EviEM och Mistra Urban Futures.

Mette Morsing intervjuas om sin forskning kring hållbara finanser inom professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets. Vid Handelshögskolan i Stockholm har hon en viktig roll i Mistras satsningar på området, som bidragit till att de flesta företag, banker och fondbolag idag är engagerade i hållbarhetsfrågor. Nästa steg är att koppla forskningen än mer till utbildningarna på Handelshögskolan, vars studenter på sikt får höga positioner i det svenska samhället och inom näringslivet.

I en ny sektion av den digitala årsrapporten möter du forskare från olika Mistrasatsningar som har intervjuats under året om sin forskning. De berättar bland annat om konflikthantering i Arktis, förädlad potatis, ett klimatneutralt Sverige, systematiska utvärderingar, hållbart mode och säkerhetsrisker kopplade till ett ändrat klimat.

Läs årsrapporten här: http://www.mistrareport2017.org/