Publicerad 2017-03-30

Samling om Arktis i sommar med konferens och workshop

En följd av Mistras programsatsningar är att Sverige flyttar fram positionerna inom Arktisforskningen. Nu i sommar planeras en stor internationell konferens om regionen vid Umeå universitet. Därutöver planeras en workshop i finska Rovaniemi för unga ledare om frågor som rör Arktis. Båda evenemangen sker med stöd från Mistra.

I en annons efterlyser Mistra Arctic Sustainable Development unga deltagare till en workshop om Arktis för morgondagens ledare i regionen. Syftet med mötet är att öka förmågan hos de individer som kan bli nästa generations ledare att förstå och agera på de politiska utmaningar kring global säkerhet som miljöförändringarna kan ge upphov till.

Mistraforskaren Annika E. Nilsson har utformat workshopen som ett led i sitt Mistra fellowship vid German Marshall Fund i USA.

– Dagens och framtidens ledare står inför höga krav att förstå omvärlden ur både globala och lokala perspektiv. Samtidigt skapar klimatförändringar nya utmaningar att möta medborgarnas krav på väl fungerande samhällen. Allt detta sker i skärningspunkten med internationella konflikter, säger hon.

Workshopen kommer att föra samman en liten grupp av yrkesverksamma i åldern 20–35 år med ledarskapsambitioner. De ska ta sig an den specifika uppgiften att använda förändringarna i Arktis som en utgångspunkt för att definiera vad global säkerhet och politik kan innebära under de närmaste decennierna. De ska också utforska sin egen roll i att ta itu med dessa frågor.

– I workshopen kommer vi att förmedla kunskap om vad som händer i Arktis. Men framför allt ska vi erbjuda en plattform för unga ledare att diskutera vad säkerhet innebär i den värld de möter och sin egen roll i detta nya landskap, säger Annika E. Nilsson.

Workshopen äger rum i finska Rovaniemi 30–31 augusti 2017 och som värd står Arctic Centre vid Lapplands universitet. Förutom av Mistra stöds workshopen av German Marshall Fund i USA, Arctic Centre vid Lapplands universitet och Formasprojektet Arctic governance and the questions of fit in a globalized world.

Premiär för stor Arktiskonferens i Sverige

I sommar går även en stor internationell konferens av stapeln vid Umeå universitet. Den 8–12 juni äger International Congress on Arctic Social Sciences, ICASS IX, rum. Evenemanget är den mest betydelsefulla internationella konferensen inom arktisk samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och återkommer vart tredje år. För första gången står ett svenskt universitet värd för arrangemanget.

Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, startade som en utlöpare från Mistras programsatsningar och har arbetat sig fram till en central position i den internationella arktiska forskningen. Förberedelserna av ICASS-arrangemanget har pågått sedan 2014.

Peter Sköld är föreståndare för Arcum och programchef för Mistra Arctic Sustainable Development (ett uppdrag han delar med Carina Keskitalo):

– Det är mycket angeläget att Umeå universitet tar ett stort ansvar för att det bedrivs forskning som har en gynnsam betydelse för utvecklingen i det arktiska området. Utmaningarna med global uppvärmning och klimatförändringar angår hela världen och de samhälleliga insatserna är beroende av en stabil kunskapsgrund som bara forskning kan erbjuda, säger han.

Konferensens huvudtema är People & Place. Arrangörerna förväntar sig att ca 700 forskare från hela världen kommer att delta och förslag på drygt 960 vetenskapliga abstracts har lämnats in.

– Intresset bland forskarna är mycket stort, eftersom konferensen erbjuder möjligheter att ta del av den senaste spetsforskningen och att bygga ut de akademiska nätverken, säger Peter Sköld.

Av särskild betydelse är situationen för de urfolk som befolkar Arktis. På plats i Umeå kommer forskare, studenter, företrädare för myndigheter och organisationer, urfolksrepresentanter och näringsidkare att finnas.