Publicerad 2016-03-03

Satsning på finanssektorn och hållbar utveckling

Mistra inrättar ett nytt forskningsprogram i skärningspunkten mellan ekonomi och hållbar utveckling. Programmet ska bidra till en omställning av det finansiella systemet och förläggs till Handelshögskolan i Stockholm med omedelbar start.

– Vår ambition med Mistra Financial Systems är att Handelshögskolan tillsammans företag och institutioner ska påbörja en vitalisering av det finansiella systemet och göra det mer hållbart och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Finanssektorn spelar en avgörande roll i omställningen till en mer cirkulär samhällsekonomi. Programmet handlar om de finansiella institutionernas möjligheter och begränsningar samt vilka förändringar som krävs för att de bättre ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, blir programchef med ansvar för den vetenskapliga ledningen. För den operativa ledningen svarar Cecilia Repinski. Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister, har utsetts till ordförande för programmets styrelse.

– Programmet ligger verkligen i tiden, menar Johan Edman, programansvarig på Mistra. Häromdagen efterlyste Simon Zadek, chef för UNEP-initiativet Design of a Sustainable Financial System, forskning som kan bidra med både data och metoder. Men, som Zadek sa, den största utmaningen är att få med ”the real professors”, alltså finansexperterna och inte miljöexperterna. Det är precis det vi vill åstadkomma.

Mistra investerar 30 miljoner kronor i det nya programmet som blir en del av Misum, forskningscentrumet om hållbara marknader vid Handelshögskolan i Stockholm, som redan tidigare finansieras av Mistra.