Publicerad 2015-01-29

Satsning på hållbar mobilitet rullar vidare

Att transporter måste bli mer effektiva och mindre miljöstörande är alla överens om. Frågan är bara hur vi ska komma dit? Många söker lösningar i tekniken, men det ger inte hela svaret. När Mistra nu funderar på en egen utlysning inom området vill de gå en annan väg, mot tillgänglighet och hållbar mobilitet. Måste vi flyttas fysiskt för att mötas blir en frågeställning.

Att skapa ett hållbart transportsystem är en av de stora utmaningarna om vi ska klara framtida miljöutmaningar. Därför är det ett område där Mistra tidigare har satsat betydande resurser, bland annat i programmet TransportMistra och E4 Mistra.

Nu kan det vara dags igen. En extern arbetsgrupp har haft i uppdrag att fundera på vad ett nytt forskningsprogram inom transportområdet borde innehålla.

– När styrelsen började diskutera arbetsgruppens rapport blev det tydligt att det redan finns en omfattande forskning, både inom akademin och på företag, med fokus på teknik, säger Christopher Folkeson Welch som är programansvarig på Mistra.

Styrelsen gav därför Mistras kansli i uppdrag att vidareutveckla förslaget. Frågan är om det finns en tydlig nisch där ett Mistraprogram skulle göra större nytta. Framförallt vill styrelsen ha ett helhetstänkande där systemlösningar står i centrum och där betydelsen av attityder och beteenden lyfts fram.

– Tekniska lösningar är viktiga och de har bidragit till de allt lägre emissionerna från såväl kommersiella som privata fordon. Samtidigt ökar det totala transportarbetet vilket gör att effekten av de tekniska framstegen äts upp. Ska vi verkligen lösa de problem som transporter ger upphov till måste vi börja fundera mer i termer av tillgänglighet och hållbar mobilitet, menar Åke Iverfeldt, vd på Mistra.

Sektorsövergripande fokus behövs

Därför har funktionalitet fått en ökad vikt. Måste vi verkligen förflytta oss fysiskt för att mötas? Det är en av många frågor som kan bli aktuella i ett eventuellt nytt program.

– Olika typer av IT-lösningar kan vara ett alternativ men det finns kanske även andra sätt att lösa det på. Det viktiga är att vi vill ha ett bredare angreppsätt och prata om tillgänglighet och hållbar mobilitet istället för hållbara transporter. För att komma dit tror vi att det är nödvändigt med sektorsöverskridande forskning med en samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Vad som styr våra egna attityder och beteenden är centralt – varför fortsätter vi i så hög grad att åka bil även när det finns fullgoda alternativ, säger Åke Iverfeldt.

Arbetet med att ta fram ett nytt underlag kommer att pågå under våren. I juni ska resultatet presenteras för styrelsen som eventuellt tar beslut om utlysning av ett nytt program. I så fall publiceras utlysningen tidigt under hösten.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna