Publicerad 2016-04-04

Seminarium om bioteknik i ett hållbart jordbruk

Hur kan bioteknik bidra till bättre miljö och hälsa? Och hur ser konsumenter på bioteknik i livsmedelsproduktionen? Mistra Biotech arrangerar ett seminarium om de senaste rönen kring bioteknik i jordbruket 11 april.

Seminariet på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien handlar bland annat om oljeväxten fältkrassing som kan bli en ny gröda i jordbruket och hur potatisförädling kan bidra till bättre hälsa och miljö, liksom hur kväveeffektiva spannmål och DNA-analyser kan ge en mer hållbar matproduktion.

Dagen bjuder också på en analys av vad begreppen ”hållbar utveckling” och ”naturlighet” innebär, samt konsumenters attityder till användningen av bioteknik i livsmedel. Dessutom avhandlas försiktighetsprincipen kopplat till växtförädling.

Det internationella seminariet 11 april arrangeras av det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Biotech som är inriktat på hur bioteknik kan användas för en hållbar och konkurrenskraftig svensk lantbruks- och livsmedelsproduktion.