Publicerad 2015-10-15

Slutkonferens för klimatprogrammet Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA har sedan 2008 studerat klimatförändringens effekter på svensk skog och skogsbruk samt hur de kan anpassas till den nya situationen. Nu sammanfattas resultaten från programmet och forskarna delar med sig av de viktigaste slut­satserna på en avslutande konferens 18 november.

Forskarna i Mistra-SWECIA har under programmets åtta år haft ett brett fokus med olika aspekter på hur den svenska skogen och skogsbruket påverkas av den pågående klimatförändringen. Utöver direkta klimateffekter har de studerat olika skogsskötselstrategier, hur kunskap sprids och hur svenska skogsaktörer ser på klimatförändringar och risker samt hur skogsbranschen påverkas av effekter i omvärlden. Även global klimatekonomi och relaterade styrmedel har ingått i forskningen.

På programmets avslutande konferens 18 november i Stockholm summeras forskningen och det ges också en framåtblick kring hur klimatanpassningslandskapet ser ut framöver och vilka ytterligare forskningsinsatser som behövs inom området.