Publicerad 2016-02-04

Slutkonferens för Mistra Indigo pekar ut framtidens klimatarbete

Mistra Indigo har kombinerat forskning med policyaktiviteter för att bidra med ny kunskap i klimatpolitiken. I mars sammanfattas resultaten från fyra års arbete på en slutkonferens. De viktigaste lärdomarna ska diskuteras för att staka ut vägen mot klimatpolitiken både här hemma och på internationell nivå.

Forskningen i Mistra Indigo har fokuserat på att stödja klimatpolitiken på områden som inte direkt berörs av de internationella klimatförhandlingarna. Bland annat har programmet studerat ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, incitament för teknikutveckling och hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken.

På konferensen “Post Paris Policies – challenges and opportunities” som äger rum 10 mars i Stockholm fördjupar  forskare, beslutfattare och industrirepresentanter var vi står nu efter klimatmötet i Paris. Frågor som kommer diskuteras är hur den internationella klimatpolitiken påverkas, hur förnybara energikällor står sig i relation till framtidens energibehov och hur Sverige ska bli fossilfritt – och när?

Vilka utmaningarna blir för kommande forskning med fokus på klimat och omställning blir också ett ämne för mötet. Bland talarna fins bland andra Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt, Christian Egenhofer från tankesmedjan CEPS i Bryssel och Dallas Burtraw från amerikanska forskningscentrat Resources for the Future i Washington D.C. och en av de tongivande forskarna i Mistra Indigo.

Text: Andreas Nilsson