Publicerad 2015-09-10

Slutkonferens summerar forskning om läkemedel och miljö

I mitten av oktober delar forskarna inom MistraPharma med sig av resultaten från sitt mångåriga arbete kring läkemedels miljöeffekter. På programmets avslutande konferens diskuteras utmaningar och lösningar inför framtiden, tillsammans med övriga viktiga aktörer som arbetar för att minimera problemet.

MistraPharma har under åtta år forskat brett om läkemedels miljöeffekter. Förutom att ta fram mer kunskap om utbredningen av problemet att verksamma ämnen sprids i naturen, har programmet även undersökt olika vägar för att minimera den påverkan som riskerar att ske.

På programmets avslutningskonferens 14 oktober presenterar forskarna resultaten som det omfattande arbetet gett, inom allt från bättre riskbedömningar till effektivare avloppsrening. Deltar på konferensen gör även politiker och företrädare från en rad myndigheter som arbetar med frågan.