Publicerad 2019-11-06

This post is also available in English

Slutrapport från Mistra Future Fashion klar

Åtta år har gått men nu är forskningsprogrammet Mistra Future Fashion avslutat. Framgångarna är många och uppmärksamheten har varit stor, inte minst i media där deras forskningsrön har fått stor plats.
Nu finns en slutrapport att ladda ner.

Mistra Future Fashion har under sina åtta år som forskningsprogram tagit stora steg framåt. Nya rön om vad mode är och hur en industri som ofta ifrågasätts utifrån dess negativa miljöpåverkan ska kunna bli mer hållbar har bidragit till att programmet har fått stor uppmärksamhet.

Nu finns en slutrapport att läsa för alla som vill lära sig mer om kläder och dess betydelse för oss själva och för miljön.

Rapporten hittar du här