Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Städer i världen jämför sig med varandra

I november håller Mistra Urban Futures sin årliga stora konferens där de samlar deltagare från sina samtliga sex plattformar. I år träffas de i Kisumu, Kenya. Teman som transport, mat i staden, sophantering, migration, kulturarv och städers transformation och finansiering kommer att behandlas i parallella workshopar.

– Det är en viktig del i vår process som vi påbörjade i fjol när andra fasen av programmet inleddes. Då träffades vi i Göteborg och det var ett slags introduktion av samproduktion av kunskap och transdisciplinär forskning, säger David Simon, programchef för Mistra Urban Futures.

Den här gången blir fokus att lära av jämförande frågeställningar kring olika teman. Konferensen heter passande nog Realising just cities –Learning through comparision.

Mistra Urban Futures är en åttaårig satsning för forskning och utvecklingsarbete mot socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling och där Mistra står för den huvudsakliga finansieringen. Det består av sex plattformar i städer runt om i världen som arbetar tillsammans och var för sig; Kapstaden, Kisumu, Göteborg, Sheffield-Manchester, Malmö och sedan i våras även Stockholm som en så kallad nod.

Mistra Urban Futures har som strategi att samarbeta tätt med olika aktörer inom samma område, forskare, beslutsfattare, privata aktörer, intresseorganisationer med flera. Syftet är alltid att utveckla kunskap som kommer till användning och som underlättar åtgärder och beslut.

Men behoven ser olika ut i olika städer och ett av syftena med konferensen är att de som medverkar ska förstå den internationella kontexten.

En av de utflykter som ingår i konferensen går till soptippen i Kisumu, som är omgärdad av kontroverser. På konferensens andra dag görs ytterligare en utflykt till en fiskeby utanför Kisumu. Här driver Göteborgs Universitet, högskolan för textil och design, HDK, ett projekt som stödjer kvinnor att väva korgar och andra nyttoföremål av ett gräs som växer längs stränderna.
Det enda som oroar David Simon är det pågående valet i Kenya och att utgången där ska ställa till svårigheter.