Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Stor konferens om hållbara finanser i Stockholm i höst

I augusti arrangerar Mistra Financial Systems en internationell konferens med flera välrenommerade dragplåster på talarlistan. Ett tillfälle som alla med intresse för hållbara finanser bör ta till vara på.
– Jag hoppas att konferensen ska bli en mötesplats för inte bara forskare utan också investerare, kapitalförvaltare, beslutsfattare och de som reglerar finansmarknaden, säger Bo Becker som är programchef för Mistra Financial Systems.

– Det kommer att presenteras en hel del intressanta forskningsresultat av framstående internationella forskare. Men innehållet kommer samtidigt att vara både tillgängligt och underhållande, säger programchefen för Mistra Financial Systems Bo Becker.

Programmet, som än så länge är preliminärt, blir klart den närmaste månaden. Ett tema som kommer att tas upp rör bolagsstyrning, särskilt hur hållbarhetsfrågor och så kallade ESG-faktorer påverkar bolagens agerande och vilka konsekvenser det får. Konferensen kommer också bland annat att diskutera de risker för kapitalmarknaden som är förknippade med miljöpåverkan.

– Jag hoppas att konferensen ska bli en mötesplats för inte bara forskare utan också investerare, kapitalförvaltare, beslutsfattare och de som reglerar finansmarknaden, säger Bo Becker.

Konferensen Sustainable Finance, ett samarbete mellan Mistra Financial Systems och Stockholm House of Finance, hålls 20–21 augusti i Stockholm. Redan nu märker Bo Becker av ett stort intresse från forskare och presumtiva besökare.

– Ett sextiotal forskare vill presentera sina projekt och vi har redan fått många anmälningar från andra aktörer som vill besöka konferensen.

Konferensens första dag är öppen för allmänheten. Paneldebatter varvas då med framträdanden av internationella dragplåster. En av key note-föreläsarna är Laura Starks, professor vid University of Texas, som bland annat studerar hållbara investeringar och har fungerat som rådgivare till den statliga norska pensionsfonden. En annan är Harrison Hong, professor vid Columbia University tillika hedersdoktor vid Handelshögskolan, som nyligen besökte Sverige för att presentera sin forskning om hur marknader prissätter klimatrelaterade risker.

Den andra konferensdagen har ett mer traditionellt akademiskt format. Ett drygt sextiotal forskare (varav för övrigt bara två från Sverige) har skickat in beskrivningar av sina arbeten. Åtta av dessa projekt kommer att väljas ut och diskuteras i mindre grupper.

– Konferensen kommer att sprida forskningsresultat men säkerligen också påverka forskningsagendan både i Sverige och utomlands framöver, säger Bo Becker.

Inbjudan till konferensen

Text: Henrik Lundström