Publicerad 2017-11-03

This post is also available in English

Storföretagens hållbarhetsmål kortsiktiga visar studie

Endast 7 av de 88 största svenska börsbolagen har hållbarhetsmål som sträcker sig mer än tre år framåt. Det visar en rapport från forskningscentrumet Misum. Ett nedslående resultat, anser centrets chef Lin Lerpold.

– Jag blir förvånad och faktiskt helt ställd över kortsiktigheten. Man måste se investeringar i hållbarhet på samma sätt som en investering i produktutveckling, säger Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan och ansvarig för studien Walking the talk.

– Många bolag hänvisar till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, som ju sträcker sig till 2030.

I rapporten har forskare vid Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, granskat 88 av de största börsbolagens hållbarhetskommunikation. Forskarna har gått igenom företagens egna årsrapporter och hållbarhetsrapporter, totalt omkring 11 000 sidor, och dessutom hämtat information från företagens publika webbsidor.

Bland annat har forskarna sammanställt statistik över bolagens hållbarhetsmål – såsom exempelvis minskade utsläpp av koldioxid, minskad energianvändning eller vattenkonsumtion. Bara sju av de studerade bolagen har sådana hållbarhetsmål som sträcker sig bortom 2020. Endast fyra företag har mål som går bortom 2030. Skogsindustriföretaget Holmen har mål som sträcker sig till 2050. Det betyder att den stora merparten, mer än nio av tio företag, har mål som sträcker sig bara några år framåt i tiden.

– Det här spär på föreställningen om att företag mest ägnar sig åt generella visioner och fina ord som ingen kan ha något emot. Det är viktigt att göra utfästelser som är långsiktiga och mätbara så att bolagen kan hållas ansvariga. Det gäller med hållbarhetsmål precis som exempelvis med finansiella mål.

Det är andra gången Misum presenterar en liknande sammanställning. Jämfört med förra studien, från 2015, ser Lin Lerpold ett ökande antal mätbara mål totalt sett. Positivt är också att 42 procent av bolagen har en hållbarhetschef – nästan en fördubbling jämfört med två år tidigare.

– Jämfört med 2015 hamnar hållbarhetsfrågor generellt idag högre upp på förtagens strategiska agenda. Fler pratar om hållbarhet som en del av bolagets kärnvärden. Det är en positiv utveckling.

Generellt är de företag som jobbar närmast konsumenter också de som är bäst på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Nya bolag, särskilt inom spelbranschen, är sämst. Lin Lerpold poängterar att man inte studerat det faktiska hållbarhetsarbete som bolagen genomför, enbart hur de kommunicerar det.

Lin Lerpold säger att Misum överväger att göra en uppföljning 2019, men för det krävs en ny omfattade datainsamling.

– Vi har en hypotes om att familjeägda bolag har kommit längre med hållbarhetsarbetet. Det vill vi gärna undersöka. Men det gäller att ha tid och resurser.

LÄNKAR
Rapporten Walking the talk (även den förra studien från 2015) kan du hämta på Misums hemsida