Publicerad 2017-12-13

This post is also available in English

Storsatsning på livsmedelsinnovation

Formas får 50 miljoner för att driva ett nationellt forskningsprogram för livsmedel. Målet för programmet, där Mistras vd Åke Iverfeldt sitter med i den nationella kommittén, är att öka produktiviteten och innovationskraften i livsmedelskedjan.

Forskningsrådet Formas har fått 50 miljoner kronor för att fram till 2019 driva ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram inom området.

Programmet ska stärka den behovsmotiverade forskningen, öka fokuset på produktutveckling och innovation, få till en bättre spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan.

Förhoppningen är att programmet kommer att kunna stärka livsmedelsbranschens långsiktiga konkurrenskraft.

– Om vi ska nå målet om en ökad matproduktion kan vi inte ha gårdagens svar på morgondagens frågor. Därför måste vi ligga i framkant både vad det gäller forskning och innovation. Inte minst eftersom livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren, och hela livsmedelskedjan är väldigt viktig för jobben och utvecklingen på både landsbygderna och i städerna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Även om det är Formas som har fått ansvaret för programmet kommer andra forskningsfinansiärer att inkluderas i arbetet. En av dem är Mistra.

– Vi har länge finansierat forskning kring mat och landsbygdsutveckling och därför ligger den här satsningen helt i linje med både tidigare och pågående engagemang. Skillnaden är att våra satsningar ofta har ett tydligt fokus på ett specifikt område medan det här programmet ska vara mer övergripande och väga in ett stort antal olika aspekter, säger Åke Iverfeldt, VD på Mistra och en av ledamöterna i programmets styrkommitté.

Att flera forskningsfinansiärer nu går samma betyder inte att det ska bli en dubblering av de insatser som sker nu, tanken är snarare att forskningsområdet ska breddas.

– Sammantaget handlar det om att vi ska undersöka hur Sverige ska kunna bli mer oberoende när det gäller livsmedelsproduktion samtidigt som svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft ska stärkas, säger Åke Iverfeldt.

Text: Per Westergård