Publicerad 2015-02-26

Stort intresse för Mistra Innovation

Intresset är stort för den nya omgången av forskningsprogrammet Mistra Innovation. Informationsmöten i Göteborg och Stockholm under februari månad lockade över femtio personer.

– Vi är väldigt nöjda med att så många kom. Mistra Innovation börjar bli ett känt begrepp, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Mistra Innovation är ett forskningsprogram där små och medelstora företag kan söka medel för att – i samarbete med högskolor – utveckla nya miljöinnovationer. Just nu pågår en utlysning som ska fördela 20 miljoner kronor till fem eller sex nya projekt under perioden 2015–2019. Sista ansökningsdag är 10 april.

Deltagarna på de två informationsmötena kom från både näringsliv och akademi. Några hade redan inlett samarbeten, medan andra tog möjligheten att på plats knyta nya kontakter, berättar Christopher Folkeson Welch. Deltagarna fick också tillfälle att ställa frågor. De tre vanligaste frågorna besvarar Christopher Folkeson Welch här:

Hur ska se projekten organiseras?
– Alla projekt ska ske i samarbete mellan företag och högskola/universitet. Projektet ska ledas från ett företag, eftersom det stärker nyttan i projekten.

Kan företagen räkna in eget arbete?
– Ja, företagens egen arbetstid räknas som en del av projekttiden.

Vilka områden är intressant att satsa på?
– Vi ser möjligheter till projekt i en lång rad branscher, exempelvis verkstad, livsmedel, bygg, kemi, skogsbruk, jordbruk och IT. Så länge projektet är god forskning, och resultaten är till nytta för både Sverige och för miljön.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

KONTAKTPERSONER:
Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra
chris.welch@mistra.org eller 070-7323074

Lars Frenning, programchef Mistra Innovation
lars.frenning@lafri.net, 070-526 83 40