Publicerad 2015-04-30

Stort intresse för Mistra Innovations nya utlysning

Intresset för Mistra Innovations tredje utlysning är stort. I midsommar kommer besked om vilka fem av de tjugotal inkomna ansökningarna som kommer att få del av stödmiljonerna. Programchef Lars Frenning önskar att han hade mer pengar att fördela eftersom det rör sig om så många bra projekt.

Mistra Innovation har i två tidigare utlysningar delat ut 37 miljoner kronor till elva olika projekt. Den tredje utlysningen är nu inne i sitt slutskede och till midsommar kommer vi att få veta vilka som kommer att vara med och dela på totalt 20 miljoner kronor.

– Vi har fått in 23 olika ansökningar. De är genomgående väldigt bra och flera av dem har potential att ge oss en betydligt bättre miljö, säger programchef Lars Frenning.

Stor bredd av idéer

En stor del av förslagen handlar om att göra miljöförbättringar inom verkstadsindustrin. Men där finns även en del udda förslag, till exempel ett som handlar om att bagerier kan blanda mjöl och jäst på ett nytt och mer effektivt sätt.

– Det är bra att det finns en stor bredd bland ansökningarna, och fantastiskt roligt att några av dem verkligen sticker ut från mängden.

Några av projekten som nu söker pengar har redan tidigare beviljats stöd. De deltar i den nya utlysningen för att kunna ta ytterligare steg framåt.

– Det är en utveckling som vi har uppmuntrat. Får de sina ansökningar beviljade även denna gång ökar förutsättningen för att de ska lyckas att ytterligare förbättra miljön.

Besked kommer i juni

Utlysningen stängde i början av april och nu har Mistras vetenskapliga och industriella råd påbörjat sin utvärdering. I början av juni kommer de att kalla dem som står bakom de mest intressanta förslagen till en hearing och till midsommar ska Mistra Innovations styrelse meddela vilka grupper som ska få stöd.

– Tyvärr räcker pengarna bara till ungefär fem projekt men jag önskar verkligen att jag hade möjlighet att dela ut den dubbla summan. Så intressanta är ansökningarna.

Lars Frenning är även nöjd med att det är en större variation på de företag som har sökt medel jämfört med tidigare. Vid de två första omgångarna var det framför allt små forskningsintensiva företag i universitetens närhet som var på hugget, medan medelstora industriföretag nästan helt lyste med sin frånvaro.

– Den här gången är det något färre fåmansbolag. Istället ser vi ett ökat intresse från större företag liksom grupperingar som har varit verksamma länge i sina respektive branscher. Det ger en ökad stabilitet åt projekten, säger Lars Frenning.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

BAKGRUND
Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Det kräver ett nära samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.

Målsättningen är att stödja forskning och utveckling av en ny generation globalt konkurrenskraftiga produkter, tillverkningsprocesser och/eller tjänster med höga prestanda och med radikalt lägre belastning på naturresurser och miljö under hela livscykeln.