Publicerad 2017-03-30

Stort intresse för nytt program om konsumtion

Utlysningen av Mistras nya forskningsprogram om hållbar konsumtion är nu stängd. Sju ansökningar har kommit in och i slutet av april startar den process som avgör vilken forskargrupp som ska få ansvar för programmet.

Ekonomisk tillväxt kräver konsumtion av både varor och tjänster. Myntets baksida är att de bidrar till en lång rad miljö- och resursproblem.  Hur vi ska hantera det och inte minst ändra våra konsumtionsvanor har varit föremål för en hel del forskning. Mer sällan har fokus riktats mot vilka samhälleliga förändringar som krävs för att utvecklingen ska gå i en mer hållbar riktning.

Ett syfte med det forskningsprogram kring hållbar konsumtion som Mistra nu förbereder att starta är därför att fylla några de kunskapsluckor som finns.

– Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp. Satsningen ska även bidra till lösningar snarare än att beskriva konsekvenser av dagens konsumtion, säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

Idag försöker statsmakten till exempel styra utvecklingen med hjälp av ekonomiska styrmedel i form av skatter och subventioner, genom lagar och förordningar och med hjälp av information. Hur dessa interagerar tillsammans finns det dock mindre kunskap om.

Hearings för sökande nästa steg

I början av mars stängde utlysningen och då hade sju ansökningar kommit in. I slutet av april anordnas hearings där de sökande forskargrupperna mer i detalj kommer att få redogöra för sina forskningsansatser för Mistras utvärderingspanel.

Beslutet om tilldelning förväntas komma i juni för att programmet ska kunna starta i början av hösten.

– Intresset för programmet är ovanligt stort. Vi har fått in sju ansökningar och flertalet av de svenska lärosätena finns med på ett eller annat sätt.  Det är också intressant att se vilken bredd det är på de organisationer som visat sitt stöd i ansökningarna. Totalt sett är det närmare hundra företag, myndigheter, intresseorganisationer och kommuner som medverkar i ansökningarna säger Malin Lindgren, programansvarig på Mistra.

Programmet kommer att ha en sammanlagd budget på 50 miljoner kronor under fyra år. Mistras bidrag är 45 miljoner kronor.