Publicerad 2015-10-15

Textilåtervinning på gång

Inom fem år kan det vara möjligt att påbörja kommersiell materialåtervinning av textil i demonstrationsskala i Sverige. En ny forskningsrapport, där Mistra Future Fashion har varit en part, visar på befintliga och möjliga framtida tekniker för olika typer av textilåtervinning.

I rapporten ”Textilåtervinning – Tekniska möjligheter och utmaningar” drar forskarna slutsatsen att materialåtervinning kan ge betydande miljövinster. Det förutsätter dock att processer optimeras, att farliga kemikalier som finns i textilier kan hanteras och att det är möjligt att ersätta jungfrulig fiber med återvunnen.

För att få en effektiv återvinning i Sverige behöver den insamlade mängder textilavfall öka, men det kräver även nya tekniker. Bland annat krävs sortering ned på molekylnivå vilket ställer höga krav på avancerad teknologi. En hög fiberkvaliteten är nämligen avgörande för att återvinning ska vara intressant.

Den nya forskningsstudien har tagits fram av forskare som kommer från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och RISE IVF, som samtidigt forskar inom programmet Mistra Future Fashion, Vinnova-projektet ”Från spill till guld” och Formas-projekten ”SUPFES” och ”Kemikaliegruppen”.

Baserat på insamlad information och utförda livscykelanalyser har forskarteamet gjort en kvalificerad bedömning om framtida tekniska och miljömässiga utmaningar samt potentialen för framtida textilåtervinning.

Text: Per Westegård, Vetenskapsjournalisterna