Publicerad 2019-12-03

This post is also available in English

The Seed Box förlängs till år 2022

Finansiärerna Mistra och Formas har beslutat att bevilja en andra fas (förlängning) av programmet The Seed Box.

The Seed Box är ett internationellt samarbete mellan 13 universitet och nätverkspartners kring miljöorienterad humaniora, som koordineras från Linköpings universitet. Förlängningen sträcker sig från 1 april 2020 till 31 mars 2022.

Besök programmets hemsida