Publicerad 2018-06-19

This post is also available in English

Tilldelningsbeslut: 49 MSEK till forskningsprogram om infrastruktur

Mistras styrelse har beslutat att bevilja ansökan från RISE till utlysningen "Smart underhåll av infrastruktur".

– Underhåll av infrastruktur är en avgörande miljöstrategisk fråga och kunskap, kompetens och intresse behöver öka. Genom det nya forskningsprogrammet vill Mistra bidra till detta, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Programmet ska leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av befintliga infrastruktur med fokus på VA och kommunala vägar och spår.

I programkonsortiet ingår förutom RISE bland andra Linköpings Universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH/KTH Vattencentrum och Lunds Tekniska Högskola. I Mistras forskningsprogram spelar framtida användare av forskningsresultaten en stor roll, i detta fall är delaktigheten från kommuner av stor vikt.

– RISE och deras konsortium har formulerat en ansökan som är väl förankrad hos avnämare och med en ambitiös implementeringsplan. Det framtida programmet har därmed stor potential att bidra till direkta förbättringar när det gäller underhåll, och även till nya forskningsbaserade politiska beslut, säger Åsa Moberg, Mistra.

 

Mistra bidrar med högst 49 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Programmets totala budget beräknas landa på ca 80 miljoner kronor, där ingår 30% medfinansiering från programmets partners.