Publicerad 2015-10-15

Tre nya forskare nätverkar utomlands som Mistra Fellows

Aktiva inom Mistraprogram kan nu ansöka om finansiering för att arbeta ett år vid en internationell organisation. Just nu är tre svenska forskare på väg ut i världen. Det ger dem möjlighet att bygga globala nätverk samtidigt som Mistras program får internationell synlighet.

Mistra Fellows Programme är en ny satsning som syftar till att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer.

Först ut blev Susanna Roth, anställd på IVL och verksam inom Mistra Indigo. Under ett år arbetade hon på CEPS, en fristående organisation som arbetar inom klimat- och energiområdet i Bryssel. Hennes år var lite av en testballong, men så lyckat att Mistras styrelse inte tvekade att fortsätta satsningen.

Nu är planen att upp till fyra forskare per år ska få möjlighet att jobba för någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

– Våra kriterier för att bevilja finansiering är att forskarna är verksamma inom ett angeläget ämne och att de har en koppling till något av våra program. Det ska också finnas ett behov av ett informationsutbyte mellan Mistas verksamhet och värdorganet, som ofta är någon form av tankesmedja, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Är kriterierna bara uppfyllda är processen internt inom Mistra både enkel och snabb. Det som krävs är en ansökan från ett Mistraprogram som anger vem som är den tilltänkta forskaren, vid vilken utländsk institution forskaren ska vistas samt vad programmet och forskaren förväntas uppnå med vistelsen. Det dokumenteras i ett avtal mellan utsändande och mottagande organisation.

Utbyte av erfarenheter

– Vi tror att satsningen gynna alla. Den sprider kunskap om Mistas verksamhet runt om i världen, ger de forskare som får möjlighet att åka erfarenheter och meriter samtidigt som värdorganisationerna får en inblick i hur Sverige ser på de frågor som de är verksamma inom, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Just nu är det tre forskare som har fått, eller mycket snart kommer att få, klartecken att åka.

En av dem är Dennis Eriksson från Mistra Biotech. I september flyttade han till Bryssel för att börja arbeta på EPSO (European Plant Science Organisation), en oberoende organisation som samarbetar med forskningsinstitut och universitet i mer 30 länder kring frågor som rör växtförädling.

– EPSO är en tongivande organisation när det gäller policyfrågor relaterade till växtförädling och bioteknik. Förhoppningsvis kommer jag under mitt år hos dem även att kunna göra det svenska forskarsamhället mer synligt, förklarar han.

Dennis Eriksson kommer framförallt att arbeta med ett opinionsarbete som europaparlamentarikern Marit Paulsen påbörjade förra året.

– Jag hoppas att året kommer att ge mig en rad spännande erfarenheter samtidigt som mina karriärmöjligheter förbättras.

Enligt Christopher Folkeson Welch är det extra intressant med ett utbyte av kunskap och erfarenheter inom ett så kontroversiellt ämne som växtförädling och GMO.

– Vi kommer att få ta del av den europeiska synen på forskningen samtidigt som Dennis Eriksson kan dela med sig av Mistras resultat och förklara vår syn på forskningsområdet.

En annan som får finansiering inom ramen för Mistra Fellow är Svenne Junker, verksam inom Misum – Mistra Center for Sustainable Markets. Han kommer att arbeta på OECD i Paris.

Det finns också planer på ett utbyte mellan Mistra Arctic Sustainable Development och German Marshall Fund of the United States.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

FAKTA: MISTRA FELLOWS PROGRAMME
Mistra Fellows Programme ger i första hand yngre forskare i befintliga Mistraprogram möjlighet att vistas vid utländska tankesmedjor eller internationella organisationer, företrädesvis i Europa eller Nordamerika i upp till ett år.

Tanken är de ska få en internationell utblick och fördjupad förståelse av europeisk och internationell policymaking. Vistelsen ska även bidra till att etablera kontakter och i förlängningen kunna leda till fördjupad samverkan mellan programmet och den mottagande organisationen. Forskaren ska under sin vistelse arbeta i projekt som är relevanta både för programmet och den mottagande organisationen.