Publicerad 2015-01-29

Tredje omgången med idéer till Mistra Innovation

Under våren kan små och medelstora företag återigen söka stöd för innovationsprojekt. I april går ansökningstiden ut för tredje utlysningen inom forskningsprogrammet Mistra Innovation.

Grundtanken med Mistra Innovation är att stimulera miljöinnovationer inom små och medelstora företag. Hittills med gott resultat, konstaterar Christopher Folkeson Welch på Mistra. Totalt har omkring 60 projekt har ansökt om finansiering i två tidigare utlysningar. Elva projekt har beviljats medel – totalt har de delat på 37 miljoner kronor.

Av dessa elva projekt har fem avslutats. Ett exempel är OptBody, som har utvecklat små, lätta lastfordon. Produktion har inletts i Indonesien. Primär marknad är Asien, men avsikten är att sälja fordonen även i Sverige.

– Göteborgs stad hör till de kommuner som har köpt in fordon för att använda i parkförvaltning istället för tunga lastbilar, säger Christopher Folkeson Welch.

I ett annat projekt har företaget Kalmar Kebab i samarbete med Justech AB och Lunds tekniska högskola utvecklat ny induktionsteknik för att värma upp livsmedel.

– Traditionellt har man värmt maten med stora tunga valsar som kräver mycket energi, så projektet innebär en stor energibesparing.

Bygger broar mellan aktörer

Projekten inom Mistra Innovation söks i samarbete mellan företag och en eller två akademiska samarbetspartners. En positiv effekt av utlysningarna är att många nya kontakter och nätverk har skapats mellan akademi och mindre företag, säger Christopher Folkeson Welch.

– Vi har förstått att många företag och högskolor, även i de projekt som sökt men inte fått pengar av Mistra, har fortsatt att vidareutveckla sina idéer. Det är en positiv bieffekt med utlysningarna.

Den första satsningen av den här typen skedde redan 2009, då under namnet Pro Enviro som genomfördes tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning. Det programmet riktades uttryckligen mot verkstadsindustrin. Sedan Pro Enviro upphörde 2010 har Mistra drivit satsningen vidare på egen hand och de två tidigare utlysningarna inom Mistra Innovation har även rymt projekt inom exempelvis livsmedelsbranschen och växtodling. Förhoppningen är nu att bredda målgruppen ytterligare i kommande utlysningar.

– Företag inom verkstadsindustrin är såklart fortfarande välkomna att söka, men vi ser möjligheter för företag även inom exempelvis vård, bygg, kemi, jordbruk och IT, säger Christopher Folkeson Welch.

Den nya satsningen inom programmet gäller för åren 2015–2019. I den aktuella utlysningen ska fem eller sex projekt ska få dela på 20 miljoner kronor.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

TIDPLAN: TREDJE UTLYSNINGEN MISTRA INNOVATION

  • I februari hålls informationsmöten i Göteborg och Stockholm
  • 10 april är sista ansökningsdatum
  • Under maj sker en första utvärdering och sållning. Antalet projekt krymps då ner till tolv
  • 10 juni hålls en hearing i Stockholm. De tolv kvarvarande projekten får presentera sig
  • Senare i juni lämnas besked vilka 5–6 projekt som beviljas medel
  • Sommar och höst formuleras avtal
  • Oktober är preliminär projektstart.