Publicerad 2018-02-07

This post is also available in English

Två ansökningar till Mistras program om infrastruktur

Att den svenska infrastrukturen står inför stora utmaningar är ingen hemlighet. Svårigheten är att veta vad som ska göras för att de samhällsviktiga funktionerna ska börja fungera bättre. Ett nytt Mistraprogram ska få i uppdrag att ta sig an uppgiften. Utlysningen är nu avslutad och två ansökningar har kommit in.

Mistras program om infrastruktur kommer att ha ett fokus på väg, järnväg och VA-system. Valet av dessa områden beror på att bristerna där är så stora att det skapar merkostnader för hela samhället.

När utlysningen stängde strax före jul hade två ansökningar kommit in. Huvudsökande i den ena är Luleå tekniska universitet och för den andra forskningsinstitutet Rise.

– Gemensamt för båda ansökningarna är att det är breda konsortier där allt från universitet och forskningsinstitut till myndigheter, kommuner och andra samhällsintressenter ingår, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Ett mål för programmet är att lyfta fram den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät samt infrastruktur i form av vägar och järnvägar

Text: Per Westergård