Publicerad 2017-02-16

Två nya doktorer inom Mistra Future Fashion

I januari disputerade både Sandra Roos och Anna Palme vid Chalmers. Båda har forskat inom olika delar av Mistra Future Fashion och har tagit fram nya kunskaper om kläders miljöpåverkan och hur man kan återvinna bomullsfibrer.

De flesta av oss upplever kanske att det är svårt att veta vilka val som är bäst för att minska kläders miljöpåverkan. Vilka plagg ska man köpa? Vilken temperatur ska man tvätta i? Sandra Roos vid RISE IVF har doktorerat på hur data om miljöpåverkan av kläder kan tas fram ur ett livscykelperspektiv. Nu är det möjligt att räkna ut miljöpåverkan av ett plagg och hur effektiva olika förbättringsåtgärder är.

Sandra Roos lade fram sin avhandling vid Chalmers och leder forskningstemat Leverantörskedja, ett av fyra inom Mistra Future Fashion. Hon har dessutom fått sällskap inom forskningsprogrammet som nybliven doktor. Anna Palme som också disputerade vid Chalmers har ägnat sin forskning de senaste åren åt bomullsfibrer och hur de kan återvinnas. Hon blev också färdig med sin avhandling i januari. Målet för henne är att visa på potentialen för att låta bomull ingå i en cirkulär ekonomi precis som många andra värdefulla materialflöden.