Publicerad 2017-05-11

Ungas workshop bidrar till Mistras omvärldsbevakning

Knappa resurser, digitalisering och urbanisering var några teman när gymnasieungdomar samlades till en workshop i Uppsala. Den ingår i en satsning som ska ge Mistra en bättre bild av ungas syn på hållbarhet.

Hur kan exempelvis digitalisering och teknisk utveckling bidra till FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar energi för alla, och hur går trenden med allt högre grad av individualisering ihop med målet om hälsa och välbefinnande? Det var två av frågeställningarna för deltagarna på en workshop som hölls vid fyra tillfällen i Uppsala 18–19 april. Efter en kort presentation av Mistra delades deltagarna in i mindre grupper. Efter diskussioner fick grupperna redovisa förslag till lösningar på fem så kallade megatrender.

– Det är rätt komplexa frågeställningar. Vi håller nu på att analysera svaren och slutsatserna som kommer att bli en del av en rapport vi redovisar senare i vår, säger Kim Waller, vd på organisationenUngdomar.se som står bakom ett ungdomsforum kallat we_change.

Workshopen i Uppsala var en av programpunkterna i den turnerande hållbarhetssatsningen we_change. Under våren har gymnasieungdomar i åtta städer fått lyssna på föreläsningar, delta i workshopar och diskutera utveckling och hållbarhet. Det är sjätte året som we_change arrangeras av Ungdomar.se i samarbete med bland andra lokala skolor, näringsliv och civilsamhälle.

We_change ger unga en röst i frågor som rör deras framtid, och en möjlighet att påverka och ta plats i beslut som de vanligtvis utesluts ifrån, säger Kim Waller.

Workshopen om megatrender ingår i ett uppdrag som Ungdomar.se gör för Mistra. I februari genomförde organisationen en webbenkät om hållbarhetsfrågor. Enligt enkäten som besvarades av drygt 2 000 ungdomar anser en övervägande majoritet att världen behöver bli mer hållbar.

Enkätundersökningen och slutsatserna från workshopen i Uppsala kommer nu att ligga till grund för en rapport om ungdomars syn på hållbarhet. Rapporten ingår i Mistras kontinuerliga omvärldsbevakning.

– Vi har länge velat få input från den yngre generationen om hur de ser på hållbarhetsfrågor. Resultaten kommer vi att använda i vårt fortsatta arbete med kommande forskningssatsningar, säger Malin Lindgren på Mistra.