Publicerad 2018-09-26

This post is also available in English

USA:s omsvängningar analyseras av Mistraforskare

Malin Mobjörk har under våren studerat hur en ny era i amerikansk politik formas och hur det i sin tur påverkar klimatfrågan och den globala säkerhetspolitiken. Inte minst konsekvenserna av att landet har en president som tycks vara mer vänligt inställd till världens auktoritära regimer än till de demokratiska.

Under de senaste åren har Mistra, inom ramen för satsningen Mistra Fellows gjort det möjligt för forskare verksamma inom något av stiftelsens program att arbeta inom internationella organisationer som är relevanta för deras forskning.

En av dem som har fått den möjligheten är Malin Mobjörk, forskare på SIPRI och verksam inom Mistra Geopolitics. Under våren 2018 arbetade hon hos det prestigefyllda institutet Woodrow Wilson Center i Washington DC.

Därmed har hon under sex månader på nära håll kunnat studera hur landet nu förändras.

Bland annat har hon studerat de osäkerheter som har skapats dels av att president Trump tycks vara mer vänligt inställd till världens auktoritära regimer än till de demokratiska, dels hans beslut att lämna klimatavtalet samtidigt som olika aktörer i USA fortsätter att driva på inom klimat- och säkerhetsområdet.

En längre artikel med Malin Mobjörks egna analyser och reflektioner från sin tid i USA finns publicerade på Mistra Geopolitics hemsida.

Malin Mobjörk

Länkar

Malin Mobjörks artikel hittar du här

En intervju om Malin Mobjörks förväntningar inför USA-vistelsen kan du läsa här

Fakta – Mistra Fellows

Programmet är en satsning som syftar till att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer. Tanken är att upp till fyra forskare per år ska få möjlighet att arbeta inom någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

Text: Per Westergård