Publicerad 2018-07-05

This post is also available in English

Utlysning 56 miljoner kronor – idrott, friluftsliv och miljö

Mistra erbjuder nu forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om idrott, friluftsliv och dess miljöpåverkan. Utlysningen stänger 30 november 2018.

Mistra erbjuder nu forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus är idrott och friluftsliv. Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och i betydande omfattning bidra till minskad negativ miljöpåverkan och till en hållbar samhällsomvandling. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom idrott och friluftsliv förväntas.

Länk till utlysningen.

Utlysningen stänger den 30 november 2018.

Kontakt hos Mistra: Åsa Moberg, 08-791 10 21, asa.moberg(at)mistra.org