Publicerad 2016-04-04

Utlysning – smarta material

Mistra startar forskningsprogram om smarta material. Förhoppningen är att nya smarta material kan göra vår miljö bättre. Mistras styrelse har därför beslutat att starta ett program inom området. Nu öppnar utlysningen.

Smarta material är ett lite svårdefinierat begrepp, inte minst eftersom synen på vad det egentligen är förändras med tiden. Ett exempel är när flytande kristaller, och därmed miniräknaren, kom för några årtionden sedan. Då höjden av smarthet men den som idag kallar räknaren för intelligent kommer förmodligen att mötas av en del överseende leenden.

– Det som först betraktas som smart kommer med tiden att bli något högst vardagligt. Men det kan svänga igen, idag är flytande kristaller åter igen på tapeten. Inte minst i fönster där de användas för att stänga ute eller öppna upp för ljus allt efter behov, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Det finns många fler exempel på existerande smarta material, samtidigt som behoven av nya ökar. Både när det gäller egenskaper och prestanda. De ska dessutom vara anpassade till olika fysiska krav, vara resurseffektiva, hållbara, och inte minst säkra. Och när användningstiden är slut ska de kunna återvinnas.

– När vi tittar på de material vi har runt omkring oss idag ser vi att många av dem skulle kunna fungera bättre än vad de gör. Inte minst genom att förbättra vår miljö istället för att skapa problem.

Mistras styrelse har därför beslutat att starta ett nytt program med uppdrag att utveckla framtidens smarta material. Och det är inte bara de naturvetenskapliga aspekterna som ska undersökas, lika viktigt är hur de ska hanteras ur ett säkerhets- och regulatoriskt perspektiv.

Innan Mistras styrelse bestämde sig för att starta programmet gav de en internationell expertgrupp i uppdrag att ta fram en bakgrundsrapport. Deras definition av smarta material är att de ska ha egenskaper som kan förändras eller anpassas sig efter behov. På så sätt kan de bli till effektiva verktyg för att lösa miljöproblem samtidigt som de kan bidra till att förbättra vår livskvalité och öka Sveriges konkurrenskraft.

Tolkningen är dock inte huggen i sten. Mistra överlåter istället åt dem som lämnar en ansökan att själva presentera en helhetsbild kring de material som de vill studera. Programmet förväntas dock ha en hög innovationsnivå, vilket kan kräva ett något högre risktagande än normalt.

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och företag samt avnämare från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Forskare och organisationer verksamma utomlands får delta men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution.

– Sverige har goda förutsättningar att bli framgångsrika inom området. Inte minst eftersom vi har god kompetens inom kemi, materialvetenskap och nano. Att förena dessa kan vara ett framgångsrecept, menar Christopher Folkeson Welch.

Utlysningen stänger den 1 september 2016 och den grupp som i december tilldelas uppdraget kommer sammanlagt att få 51 miljoner kronor från Mistra under fyra år. Tillsammans med motfinansieringen kommer programmet omfatta 60 miljoner kronor.

Text: Per Westergård