Publicerad 2017-12-21

This post is also available in English

Utlysning om bioekonomi och skogsbruk

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram.

Förslagen skall vara inriktade på att utveckla långsiktiga lösningar till betydelsefulla miljöutmaningar som samhället står inför. Utlysningens fokus är på bioekonomin särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. Forskningen skall vara inriktad på att utveckla effektiv resursanvändning över hela produktlivscykeln samt bidra till hållbar utveckling.

Gå vidare till utlysningen här.