Publicerad 2016-04-04

Välbesökt Future Forests Week vill se ökad samsyn i skogbruket

Framtidens skogsbruk måste bli mer varierat och markägare behöver hjälp med avvägningar. Kanske kan också klimathotet ena olika intressen till en samsyn om hållbart skogbruk. Det och mycket mer kom fram under tre fullmatade dagar när Future Forests sammanfattade sin forskning.

Biologisk mångfald i framtidens skog var det inledande temat på Future Forests Week som under tre dagar arrangerades på Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Mistras forskningsprogram Future Forests presenterade sina samlade forskningsresultat om hur svenskt skogsbruk kan bli hållbart. Bland de många besökarna fanns markägare, myndigheter och naturvårdsorganisationer.

De två följande dagarna handlade om Klimatet och framtidens skog respektive Mark och vatten i framtidens skog. Bredden på seminariet visar på skogens många funktioner och utmaningarna för skogsbruket. Förväntningarna från samhället är höga när skogen ska brukas konkurrenskraftigt samtidigt som det måste ske utan att biologisk mångfald, mark och vatten, rekreationsvärden och kulturarv utarmas eller skadas. Dessutom påverkar storskaliga klimatförändringar, demografi och ekonomisk utveckling skogen och skogsbruket.