Publicerad 2015-09-10

Vandring med klimatforskare i skogsbrandens spår

Året efter den katastrofala branden i Västmanland ordnar forskningsprogrammet Mistra-SWECIA och Föreningen Skogen en exkursion i brandområdet med omnejd. Fokus för vandringen är skogsbruk i ett förändrat klimat.

Höstexkursionen äger rum under två dagar, 16–17 september och deltagarna får ta del av och diskutera aktuella kunskaper kring hur skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat.

– Skogsbranden i sig var en omskakande händelse, men också en påminnelse för skogssektorn och samhället i stort om att vi är sårbara inför klimatförändringar, säger Markku Rummukainen, programchef för Mistra-SWECIA som medverkar under exkursionen.

Under exkursionen varvas korta föredragningar i fält med diskussioner och paneldebatter med teman: Hur kommer samhället att förändras och vad är skogens roll? Hur fungerar försäkringen efter en naturkatastrof? Glömmer vi någon stor risk med skogen? Finns det risker och möjligheter vi underskattar? Hur hanterar vi kända risker i skogsbruket?

Företrädare för riksdagspartierna medverkar och första dagen avslutas med en politisk debatt om statens roll och ansvar vid naturkatastrofer.

Bland de 120 deltagarna finns representanter från skogsbolag, skogsägarna och berörda myndigheter, men även riksdagspolitiker, forskare samt representanter för försäkringsbolag.

Exkursionen avslutas med en paneldebatt ledd av Johan Kuylenstierna, VD för SEI, Stockholm Environment Institute.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna