Publicerad 2016-09-12

Vilka vägar finns mot att bli klimatneutrala?

Mistra och Miljömålsberedningen lät elva experter ge sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut för att Sverige ska kunna nå våra de uppsatta klimatmålen.

Sverige behöver en klimatpolitik som gör att vi inom en generation inte påverkar klimatet och kan vara ett föredöme för världens länder. Kraftfulla insatser krävs inom många samhällsområden, och de behöver komma snart.

Miljömålsberedningen har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på hur Sverige ska nå uppsatta klimatmål. Tillsammans med forskningsstiftelsen Mistra ville beredningen även bredda debatten. Ett antal individer med stor kompetens från olika delar av samhället lämnar här personliga bidrag kring frågan ”Vad jag skulle göra för att skapa ett klimatneutralt Sverige om jag var statsminister?”

I antologin ger elva experter sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut. Bidragen spänner över en mängd förslag och sektorer. Nytänkande idéer erbjuds för att rädda klimatet och samtidigt stärka industrins konkurrenskraft, bygga rättvisa städer, engagera finansbranschen och bidra till global utveckling. Men en sak är författarna eniga om – våra politiker måste våga fatta de nödvändiga besluten och handla nu!

Följande medverkar som statsministrar i antologin:

MATS ANDERSSON var tidigare vd för Fjärde AP-fonden och ingår i styrelsen för bland annat stiftelsen Global Challenges Foundation som kartlägger och ökar kunskapen om hur klimatförändringen och andra globala hot kan bemötas.

MATTIAS GOLDMANN är vd för tankesmedjan Fores sedan 2013 och leder även 2030-sekretariatet som arbetar för en fossilbränsleoberoende fordons otta.

DARJA ISAKSSON är digital strateg och IT-entreprenör. Hon är medgrundare till tre digitala byråer och sitter även i regeringens innovationsråd.

PER KÅGESON har varit adjungerad professor i miljösystem- analys vid Centrum för Transportstudier, KTH. Han har också skrivit ett flertal böcker om energi- och miljöfrågor samt grundade Gröna Bilister.

CAROLA LEMNE är vd för Svenskt Näringsliv sedan 2014. Hon har tidigare varit koncernchef för Praktikertjänst och är ordförande för Uppsala universitet.

HENRIETTA PALMER är professor i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola och vice vetenskaplig chef för forskningscentrumet Mistra Urban Futures.

NIKLAS ZENNSTRÖM är IT-entreprenör som bland annat startat företaget Skype. Han har även grundat riskkapital- bolaget Atomico och är medgrundare till stiftelsen Zennström Philanthropies som stöder olika miljöinsatser.

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA är sedan 2011 general- direktör för Sida. Hon är även vice ordförande för Global Agenda Council on Youth Unemployment inom World Economic Forum samt styrelseledamot i Vetenskapsrådet.

LENA SOMMESTAD är sedan 2014 landshövding i Hallands län. Hon är professor i ekonomisk historia och har tidigare varit miljöminister 2002–2006, ledamot av Sveriges riksdag och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

GUNNELA HAHN är chef för hållbara investeringar inom Svenska kyrkan och en av grundarna till Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

SVERKER SÖRLIN är professor i miljöhistoria vid KTH. Han har även gett ut ett stort antal böcker om idéhistoria och miljö samt varit engagerad i internationella organ och politisk rådgivning kring bland annat forskning, högre utbildning, miljö och innovation.