Publicerad 2015-12-17

Visa upp goda exempel på forskningskommunikation

Under nästa års Forum för forskningskommunikation på Vetenskapsfestivalen i Göteborg ska lyckade projekt lyftas fram. Nu efterlyser forumet goda exempel på nyskapande och målgruppsanpassad forskningskommunikation.

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg har Forum för forskningskommunikation de senaste åren varit en mötesplats för inspiration, kompetensutveckling och nätverkande för alla som arbetar med forskningskommunikation.

Kommande år vill forumet lyfta fram goda exempel. Har du och din organisation ett projekt, initiativ eller verksamhet som ni vill visa och berätta om finns möjlighet att göra det under Forum för forskningskommunikation 13 april 2016 i Göteborg.

Inskickade bidrag bedöms bland annat utifrån hur nyskapande projektet varit, om det kommit till nytta och utvärderats, varit riktat till allmänhet, näringsliv eller varit socialt inkluderande. Jury består av representanter för arrangörerna bakom forumet; Vetenskapsfestivalen i Göteborg, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Mistra, Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Vinnova och Vetenskap & Allmänhet.

Text: Andreas Nilsson