Publicerad 2015-04-30

Webbsändning från Vetenskapsfestivalen

Nu går det att se seminariet om forskningskommunikation under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Bland annat handlade dagen om hur det går att bygga förtroende för vetenskap och vad forskare som vill göra filmer på Youtube ska tänka på.

Forum för forskningskommunikation på Vetenskapsfestivalen i mitten av april hade temat London Calling. Flera experter från Storbritannien bjöd på exempel och lärdomar från sitt arbete med samverkan mellan forskare, media och politiker. Bland annat berättade Fiona Fox som leder Science Media Center om hur de arbetar med att höja allmänhetens förtroende för vetenskap genom att få forskare att engagera sig och bidra med kunskap i aktuella och ibland kontroversiella vetenskapliga frågor i nyhetsflödet.

Den välbesökta dagen som Mistra var med och arrangerade filmades och finns nu att se på Vetenskapsfestivalens webb. Där går det även att lyssna på bland andra ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, liksom Gail Cardew från Royal Institution som berättade om möjligheterna att kommunicera forskning via film på exempelvis Youtube.