Kapitalförvaltningskommitté

Mistras kapitalförvaltningskommitté utses av Mistras styrelse. De personer som ska sitta i kommittén ska ha goda kunskaper och erfarenheter om kapitalförvaltning. Men de måste även förstå och acceptera Mistras grundläggande vilja att investera i företag som strävar efter global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.

Märtha Josefsson
Ordförande, Fristående konsult

Maritha Lindberg
VD AI Pension

Torbjörn Hamnmark
Senior Strategist Tredje AP-fonden

John Howchin
Generalsekreterare Etikrådet

Åke Iverfeldt
VD Mistra