Publicerad 2020-07-03

This post is also available in English

Betydelsen av forskning – Intervjuer med Mistras programchefer

Hur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram. Se hela serien här.

Under rubriken The importance of research for a green recovery and a sustainable transformation berättar Mistras programchefer om sina forskningsprogram utifrån diskussionen om en hållbar omstart och långsiktig samhällstransformation, med anledning av coronakrisen.

Björn-Ola Linnér, programchef Mistra Geopolitics

Rajni Hatti-Kaul, programchef Mistra STEPS

 

Ulrica Edlund, programchef Mistra TerraClean

 

Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors

 

Victoria Wibeck, programchef The Seed Box

 

Michael Halling, programchef Mistra Financial Systems

 

Gunn-Mari Löfdahl, tf programchef Mistra InfraMaint

 

Anke Fischer och Eva Friman, programchefer Mistra Environmental Communication

 

Åsa Svenfelt, programchef Mistra Sustainable Consumption

 

Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest