Kontakt

Mistra har sitt kansli på Gamla Brogatan 36-38 i Stockholm, välkommen att besöka oss där. Om du vill kontakta något av Mistras program direkt, finns kontaktuppgifter på respektive programsida som du hittar här.

Om du vill ställa generella frågor kan du maila till mail@mistra.org.

Kontaktuppgifter och telefonnummer till alla på Mistras kansli hittar du här.

Mistras post- och besöksadress (gäller alla besök, bud och post förutom fakturor):
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Sveavägen 25
111 34 Stockholm

Mistras fakturaadress (alla fakturor ställs till denna adress):
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Kund-id : LKH1365
FE 108
105 69 STOCKHOLM