Kontakt

Mistra har sitt kansli på Sveavägen 25 i Stockholm, välkommen att besöka oss där. Om du vill kontakta något av Mistras program direkt, finns kontaktuppgifter på respektive programsida som du hittar här.

Om du vill ställa generella frågor kan du maila till mail@mistra.org.

Kontaktuppgifter och telefonnummer till alla på Mistras kansli hittar du nedan.

Mistras post- och besöksadress (gäller alla besök, bud och post förutom fakturor):
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Sveavägen 25
111 34 Stockholm

Mistras fakturaadress (alla fakturor ställs till denna adress):
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Kund-id : LKH1365
FE 108
105 69 STOCKHOLM

Åke Iverfeldt
VD
ake.iverfeldt(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 24
Mobil: 070 – 732 03 17

Birgitta Jonsson Palmgren
Administrativ chef
birgitta.jonssonpalmgren
(at)mistra.org
Tel: 08-791 34 80
Mobil: 070-344 54 66

Malin Lindgren
Kommunikationsansvarig
malin.lindgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 27
Mobil: 076-112 37 00

Linda Bell
Programansvarig
linda.bell(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 28
Mobil: 070-732 25 91

Christopher Folkeson Welch
Programansvarig
chris.welch(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 26
Mobil: 070-732 30 74

Thomas Nilsson
Programansvarig
thomas.nilsson(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 22
Mobil: 070-629 88 12

Josefin Lönberg
Ekonom
Josefin.lonberg(at)mistra.org
070-732 25 92

Åsa Moberg
Programansvarig
asa.moberg(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 21
Mobil: 070-732 46 02

Linnea Kassmo
Kontorskoordinator
linnea.kassmo(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 23
Mobil: 070-659 09 60