Styrelse

Mistras styrelse ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram

Mistras styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor.

Tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

Styrelsen består av:

 

Anna Jakobson, ordförande
Alfred Berg

Anders Tunlid, vice ordförande
Lunds universitet

Emelie Persson Lindqvist
Handelsbanken

Thomas Aronsson
Umeå universitet

Emma Nehrenheim
Northvolt

Maria Khorsand
Tidigare SOS Alarm och RISE

Torbjörn Lundahl
Tidigare Ericsson

Tina Schmid Neset
Linköpings universitet

Peter Westman
WWF

Göran Sundqvist
Göteborgs universitet

 

Bakre raden från vänster: Thomas Aronsson, Tina Schmid Neset, Torbjörn Lundahl, Emelie Persson Lindqvist, Emma Nehrenheim, Göran Sundqvist. Främre raden från vänster: Maria Khorsand, Anna Jacobson, Anders Tunlid. Saknas på bilden: Peter Westman.