Styrelse

Mistras styrelse ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram

Mistras styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor.

Tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

Styrelsen består av:

 

Johan Söderström, ordf
Hitachi ABB Power Grids

Anders Tunlid
Lunds universitet

Emelie Persson Lindqvist
Handelsbanken

Sara Ilstedt
KTH

Hans Folkesson
Senior fordonskonsult och tidigare it-chef på Volvo Cars Corporation

Anne-Marie Tillman
Chalmers tekniska högskola

Ulf Landegren
Uppsala universitet

Thomas Aronsson
Umeå universitet

Anna Jakobsson
Alfred Berg

Johan Kuylenstierna
Stockholms universitet

 

Från vänster: Emelie Persson Lindqvist, Anders Tunlid, Anna Jakobsson, Johan Söderström, Anne-Marie Tillman, Sara Ilstedt, Hans Folkesson och Ulf Landegren. Saknas på bilden: Johan Kuylenstierna och Thomas Aronsson.

Styrelseprotokoll:

2022

SP 132 2022-03-30

 

2021

SP129 2021-08-19

SP128 2021-06-08

SP127 2021-03-24

SP131 2021-12-08

 

2020

SP126 2020-12-09

SP125 2020-09-15-16

SP124 2020-06-09

SP123 2020-03-19

 

2019

SP122 2019-12-11

SP121 2019-09-18

SP120 2019-07-08

SP119 2019-06-12

SP118 2019-03-21

 

2018

SP114 2018-03-21

SP115 2018-06-12

SP116 2018-10-05 

SP117 2018-12-07

 

2017

SP110 2017-03-23

SP111 2017-06-08

SP112 2017-09-13

SP113 2017-12-12

 

2016

SP104 20160316

SP105 20160531

SP106 20160621

SP107 20160711

SP108 20160914

SP109 20161209

 

2015

SP100 20150324

SP101 20150602

SP102 20150916

SP103 20151208