Styrelse

Mistras styrelse ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram

Mistras styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor.

Tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

Styrelsen består av:

Johan Söderström, ordf, ABB Sverige
Klas Eklund, Senior Economist Mannheimer Swartling
Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

Kyösti Tuutti, Skanska
Margareta Törnqvist, Stockholm universitet
Sara Ilstedt, Kungl. Tekniska högskolan
Hans Folkesson, senior automotive consultant and former CTO at Volvo Cars Corporation
Anne-Marie Tillman, Chalmers tekniska högskola
Eva Samakovlis, Skatteverket
Ulf Landegren, Uppsala universitet

Styrelseprotokoll:

2019

SP119 2019-06-12
SP118 2019-03-21

2018

SP114 2018-03-21, SP115 2018-06-12 , SP116 2018-10-05 , SP117 2018-12-07

2017

SP110 2017-03-23, SP111 2017-06-08, SP112 2017-09-13, SP113 2017-12-12

2016

SP104 20160316, SP105 20160531, SP106 20160621_per capsulam, SP107 20160711_telefonmöte, SP108 20160914, SP109 20161209

2015

SP100 20150324, SP101 20150602, SP102 20150916, SP103 20151208