Strategi 2030

Mistras vision är en bättre värld för människa och natur där miljö- och klimatutmaningarna har lösts. Vetenskaplig kunskap och kompetens är avgörande för att nå dit. Vårt uppdrag är att investera i strategisk forskning som driver på omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle samt stärker Sveriges konkurrenskraft.